Covid19

COVID-19

WHO - AVMA - WSAVA - FAVV - SAVAB - ICATCARE - FOD

Origineel 23 maart 2020  -  Update 02 april 2020

ALGEMENE INFO

 

De wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-Cov-2, COVID-19) is voor iedereen schokkend en we proberen allemaal ons best te doen om verspreiding te voorkomen. Hoewel de gezondheid van de mens de hoogste prioriteit heeft, maken mensen zich ook zorgen over de gevolgen van deze pandemie voor huisdieren.

 

Coronavirussen behoren tot de familie Coronaviridae. Alfa- en Bèta-coronavirussen infecteren meestal zoogdieren, terwijl Gamma- en Delta-coronavirussen meestal vogels en vissen infecteren. Bij honden en katten bestaan er ook coronavirussen: Canine coronavirus (CCoV) kan milde diarree veroorzaken bij honden. Feline coronavirus (FCoV) kan infectieuze peritonitis (FIP) veroorzaken bij katten. Deze zijn beide Alfa-coronavirussen en zijn NIET geassocieerd met de huidige uitbraak van coronavirus COVID-19 die tot de Bèta-coronavirussen behoort.

 

Er is geen sluitend bewijs dat huisdieren ziek kunnen worden door het virus of een bron van infectie kunnen zijn voor mensen. Doorgaan met goede hygiënische voorzorgsmaatregelen, inclusief handen wassen na het aanraken van huisdieren, is vanzelfsprekend. Het is niet nodig om huisdieren te herplaatsen of ze in de steek te laten tijdens deze pandemie. We hebben elkaar nodig!

 

COVID-19 lijkt voornamelijk te worden overgedragen door contact met de lichamelijke afscheidingen van een geïnfecteerde persoon, zoals speeksel of slijmdruppels bij hoesten of niezen. COVID-19 kan mogelijk worden overgedragen door een besmet oppervlak of voorwerp aan te raken en vervolgens de mond, neus of ogen aan te raken, maar dit lijkt een secundaire route te zijn.

 

Gladde niet-poreuze oppervlakken (deurknoppen, leuningen, tafels) brengen virussen beter over dan absorberende poreuze materialen (karton, papiergeld, textiel, vacht van huisdieren), omdat poreuze en vooral vezelachtige materialen de ziekteverwekker (virus) absorberen en vangen, waardoor het moeilijker wordt om besmet te raken door een eenvoudige aanraking. Omdat de vacht van uw huisdier poreus en ook vezelig is, is het zeer onwaarschijnlijk dat u COVID-19 zou oplopen door te aaien of met uw huisdier te spelen. Maar omdat andere zoönoses bestaan (besmetting tussen mens/dier), is het altijd een goed idee om de handen te wassen voor en na interactie met dieren. Zorg ervoor dat uw huisdier goed verzorgd wordt gehouden en maak regelmatig de voer- en drinkbakken, het beddengoed en het speelgoed van uw huisdier schoon.

 

Tot op heden zijn er geen wetenschappelijke indicaties dat het virus zich als een zoönose zou gedragen, maar als u besmet bent met COVID-19 wordt het uit voorzorg aanbevolen om contact met huisdieren te beperken totdat meer informatie over het virus bekend is. Als u toch voor uw huisdier moet zorgen: draag dan een mondmasker, deel geen eten, kus of knuffel ze niet en was uw handen voor en na elk contact met hen.BEZOEKAAN DEDIERENARTSOFDIERENKLINIEK
DIERENARTSBEZOEK 

 

De COVID-19 uitbraak heeft ook veterinaire diensten over de hele wereld getroffen. Dierenartsen en hun personeel werken hard om de nodige zorg te kunnen bieden. Controle afspraken kunnen best naar een latere veiligere datum verzet worden want in deze COVID-19 tijden zijn de meeste dierenartsen enkel beschikbaar voor spoedgevallen!

 

Als uw huisdier ziek is of als u advies nodig heeft, ga niet onmiddelijk naar uw dierenarts maar bel eerst om de situatie te bespreken. Mogelijks kan de dierenarts u telefonisch advies geven of een voorschrift opsturen, zodat u niet aanwezig hoeft te zijn in de dierenartsenpraktijk. Bent u niet zeker van de toestand van uw dier, film uw dier terwijl het ziektesymptomen vertoont en stuur dit door naar uw dierenarts. Videobeelden bevatten zeer waardevolle informatie voor de dierenarts waardoor deze zich een beter beeld kan vormen van de toestand van uw dier.

 

Heeft u een spoedgeval en moet u toch dringend naar de dierenkliniek, respecteer dan de hygiëne voorzorgsmaatregelen die er zijn om zowel u als het personeel te beschermen:


 • Maak een afspraak en ga alleen met uw dier, laat de rest van de familie thuis


 • Wacht in de auto in plaats van in de wachtkamer


 • Was en desinfecteer uw handen voor en na het dierenartsbezoek


 • Respecteer 1,5 m afstand tussen dierenartsen, assistenten, baliemedewerkers, ...


 • Draag eventueel een mondmasker


 • Betaal met bancontact in plaats van cash geld

 

Als u besmet bent met COVID-19 en u denkt dat uw huisdier ziek is, kan u best de dierenarts informeren en om hulp vragen om te bepalen hoe u er het beste voor kunt zorgen dat uw huisdier op de juiste manier kan worden verzorgd, terwijl de risico's van overdracht van het virus aan andere mensen tot een minimum worden beperkt!


PREVENTIEVEMAATREGELENVOOR DIERENARTSENPREVENTIEVE BERSCHERMINGMAATREGELEN VOOR DIERENARTSEN


Het Wetenschappelijk Comité heeft nota genomen van de gemelde verdachte gevallen van detectie van SARS-CoV2 virus bij huisdieren (2 honden in Hongkong en 1 kat in België).


Op basis van de aangebrachte elementen acht het Wetenschappelijk Comité het risico van besmetting van het dier door de mens gering, maar het beveelt aan dat de veterinaire diensten waakzamer blijven en epidemiologisch onderzoek in eventuele nieuwe verdachte gevallen aanmoedigen.


Wat het risico van besmetting van mensen door dieren betreft, is het Wetenschappelijk Comité met de huidige gegevens niet in staat om het risico in te schatten. Zij is echter van mening dat dit risico verwaarloosbaar is in vergelijking met het risico voor de mens van besmetting door overdracht van mens op mens.


Beschermingsmaatregelen

Voor onderzoek van dieren uit besmette omgeving wordt het uit voorzorg aanbevolen om extra beschermingsmaatregelen te nemen, dit vooral bij behandeling van katten en fretten daar deze mogelijk zelf het virus kunnen uitscheiden.

 • Wegwerp schort & handschoenen
 • Veiligheidsbril & mondmasker
 • Praktijk & materialen grondig reinigen en ontsmetten na elke risico patiënt


Lees hier de volledig publicatie van 02 april 2020VOORBEREIDINGOPQUARANTAINEOFZIEKENHUISOPNAME
QUARANTAINE OF ZIEKENHUISOPNAME


Het is verstandig om u voor te bereiden op quarantaine of ziekenhuisopname, door met familie of vrienden te praten over de verzorging van uw huisdier en vooruit te denken over wat uw huisdier nodig heeft, vooral voeding en medicatie.


Voorbereiding

 • Duidt een persoon in uw huishouden aan die bereid en in staat is om voor het huisdier te zorgen in het geval u ziek wordt.


 • Zorg ervoor dat u een noodpakket heeft klaargemaakt, met ten minste twee weken aan voedsel voor uw huisdier en de benodigde medicijnen.


 • Voor alleenwonenden die naar het ziekenhuis moeten, zorg ervoor dat een extern persoon voor uw kat komt zorgen. Voor honden is het eerder aangeraden om ze niet alleen thuis te laten maar wel bij familie of vrienden te brengen.


 • Maak een lijstje per dier wat nodig is: naam dier+foto, welke voeding, welke medicatie, karaktertrekken per dier, favoriet speelgoed, routines en gewoontes, ... 


 • Leg vaccinatieboekje van uw dier klaar alsook de contact info van uw dierenarts.


 • Voor mensen in quarantaine die niet met de hond kunnen gaan wandelen. Spreek af met vrienden en familie om de hond te wandelen. Let erop dat de voorzorgsmaatregelen ivm hygiëne strikt opgevold worden: was en ontsmet handen, geen direct contact, respecteer de afstand, ontsmet de riem van de hond of de wandelaar brengt eigen riem mee.#diergedragsprofessional   #gedragscoach   #felinovacatcoach   #medischsecretaresse

#covid19   #flattenthecurve   #staysafe